Om Gealtan AB

Om GEALTAN AB

Gealtan AB är ett samiskt företag i Idre som sedan 1994 inriktar sig på försäljning av högkvalitativa renhudar samt renhorn och renkött från egna renar. Målet är att skapa nya produkter genom att tillvarata så mycket som möjligt av renen. Ögonblicksbilder från en renskötares vardag finns också till försäljning till privatpersoner, tidningar, föredragshållare, kommuner eller olika projekt. Vi kan även anlitas för föredrag om t.ex. en renskötares vardag, rovdjurens påverkan på renskötseln eller beredning och användning av skohö.


Vid leveranser samkör vi så mycket som möjligt för att bidra till ett minskat koldioxidutsläpp.


GEALTAN AB


Ett samiskt företag i Idrefjällen.  Bolaget bildades 1994 med inriktning på försäljning av högkvalitativa renhudar..

Kontakta oss


Adress: Foskros Lia 7

790 91 IDRE

Email: info@gealtan.se

Telefon: +46(0)706 75 75 22

© Copyright. All Rights Reserved.