Om Gealtan AB

Om GEALTAN AB

Gealtan AB är ett samiskt företag i Idre som sedan 1994 inriktar sig på försäljning av högkvalitativa renhudar samt renhorn och renkött från egna renar. Målet är att skapa nya produkter genom att tillvarata så mycket som möjligt av renen. Ögonblicksbilder från en renskötares vardag finns också till försäljning till privatpersoner, tidningar, föredragshållare, kommuner eller olika projekt. Vi kan även anlitas för föredrag om t.ex. en renskötares vardag, rovdjurens påverkan på renskötseln eller beredning och användning av skohö.


Vid leveranser samkör vi så mycket som möjligt för att bidra till ett minskat koldioxidutsläpp.